Nowatorski system opieki periodontologicznej w firmie ALFA-MED z Bydgoszczy

 

Przedmiotem realizowanego w ramach działania RPKP.01.06.00 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP; przez ALFA-MED BYDGOSZCZ A. FLADER SPÓŁKA JAWNA projektu nr RPKP.01.06.02-04-0093/19-00 pn. „Nowatorski system opieki periodontologicznej w firmie ALFA-MED z Bydgoszczy” jest wdrożenie nowej na skalę kraju innowacji procesowej, związanej z innowacyjnym zintegrowanym systemem opieki periodontologicznej. Projekt przyczyni się również do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pomoże rozszerzyć zdolności firmy ALFA-MED w zakresie jej innowacyjnego procesu. Dzięki realizacji celu projektu, firma dokona zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług, wprowadzając na rynek nową na skalę kraju kompleksową usługę związaną z opieką periodontologiczną. To rozwiązanie pomoże zaspokoić zapotrzebowanie odbiorców rynkowych na świadczone przez firmę usługi. Pozwoli to na wzrost konkurencyjności firmy w regionie, w kraju i zagranicą.