Usługi w ramach NFZ

W naszej placówce mieści się Centrum Medyczne ALFA-MED. sp. z o.o. które ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej zarówno w warunkach ambulatoryjnych (poradnia) jaki i szpitalnych (oddział).

Przyjęcia w poradni

Aby zarejestrować się do poradni chirurgii szczękowo-twarzowej potrzebne jest skierowanie od lekarza, który sam pracuje w ramach umowy NFZ, np. stomatolog, ortodonta czy lekarz rodzinny. W pierwszej kolejności pacjent umawiany jest na konsultację, na którą wymagane jest zdjęcie RTG pantomograficzne. Następnie zgodnie z zaleceniami lekarza wyznaczany jest termin ewentualnego zabiegu.

Świadczenia zabiegowe w ramach poradni chirurgii szczękowo-twarzowej:

 • operacyjne usuwanie zębów
 • usuwanie tzw. zębów zatrzymanych (niewyrośniętych z kości bądź dziąsła)
 • operacyjne odsłanianie zębów zatrzymanych do leczenia ortodontycznego
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego – tzw. przetoka, czyli niefizjologiczny otwór łączący jamę ustną z zatoką szczękową powstały w wyniku usunięcia jednego z zębów górnych, najczęściej szóstki
 • odbarczanie ropni (stanu zapalnego w postaci nagromadzonego płynu ropnego, np. w okolicy zęba)
 • usuwanie szwów pozabiegowych
 • diagnostyka i wycinanie zmian błony śluzowej oraz skóry np. nadziąślaki, leukoplakie, włókniaki itp.
 • plastyka wędzidełka wargi górnej, dolnej, języka
 • rewizje wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy
 • cystectomie (usuniecia, wyłuszczenia) małych torbieli okołozębowych.

 

Przyjęcia na oddział szpitalny

Podstawą przyjęcia na oddział szpitalny jest skierowanie, bez względu na to czy zabieg odbywa się w ramach umowy z NFZ czy prywatnie. Przyjęcie następuje po wcześniejszej kwalifikacji lekarza operującego (zazwyczaj w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz, w przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym (narkozie), lekarza anestezjologa.

Do właściwej kwalifikacji anestezjologicznej potrzebne są badania krwi (OB, morfologia, krzepliwość, jonogram: sód i potas, kreatynina, glukoza, grupa krwi), badanie moczu, RTG klatki piersiowej oraz EKG z opisem, na które skierowanie pacjent otrzymuje od lekarza prowadzacego z poradni chirurgii szczękowo-twarzowej.

Po pozytywnej kwalifikacji i wyznaczeniu terminu zabiegu pacjent zgłasza się do oddziału, zazwyczaj wieczorem dzień przed planowanym zabiegiem, z dokumentem tożsamości, formularzem konsultacji anestezjologicznej i wszystkimi badaniami wykonanymi pod kątem oczekiwanego zabiegu operacyjnego. Poza tym należy ze sobą zabrać piżamę, szlafrok, przybory do higieny osobistej i coś do czytania. Jeśli pacjent przyjmuje na stałę jakieś leki, również powinien je mieć przy sobie.
W zależności od leczonego schrzenia pobyt szpitalny może trwać od 2 do 5 dni. Opieka lekarska i pielęgniarska zapewnione są przez całą dobę, posiłki trzy razy dziennie, z uwagi na miejsce operowane czyli jamę ustną, w postaci miękkiej lub płynnej - stosownie do możliwości żujnych pacjenta po zabiegu. Po wypisie z oddziału szpitalnego pacjent pozostaje pod kontrolą lekarzy w przyszpitalnej poradni chirurgii szczękowo-twarzowej.
Świadczenia zabiegowe w ramach szpitalnego oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej:

 1. w znieczuleniu ogólnym:
  • mnogie usuwanie zębów
  • wyłuszczanie torbieli szczęki/żuchwy (cystectomia)
  • zespalanie złamań szczęki/żuchwy/ oczodołu
  • zabiegi ortognatyczne, np. zabieg operacyjny progenii, retrogenii, etc.
  • zabiegi rozerwania szwu podniebiennego SARPE
  • usuwanie dużych zmian błony śluzowej
  • pourazowa plastyka kości
  • operacje zatok szczękowych wraz z usunięciem torbieli i/lub ciał obcych np. materiał stomatologiczny, zęby
 2. w znieczuleniu miejscowym:
  • plastyka skrzywienia przegrody nosowej
  • zabieg wycięcia migdałków
  • zachowawcze operacje zatok przynosowych/szczękowych
  • plastyka podniebienia miękkiego

 

Krótki opis najczęściej wykonywanych zabiegów:

Operacyjne usunięcie zęba (z dłutowaniem)
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym (poradnia). Polega na przecięciu błony śluzowej i odsłonięciu zęba za pomocą wierteł kostnych. Ząb usuwany jest za pomocą dźwigni (czasem ząb jest położony w taki sposób, że trzeba go przeciąć i usunąć w kawałkach). Rana zabezpieczana jest szwami, które zdejmuje się po 7-14 dniach.

Wyłuszczenie torbieli (cystectomia)
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i/lub ogólnym. Polega na przecięciu błony śluzowej w rzucie torbieli, odsłonięciu kości i jej zniesieniu przy pomocy frezów. Poprzez otwór w kości wyłuszcza się torbiel. Zabieg może być połączony z usunięciem (resekcją) wierzchołka korzenia zęba. Ząb przyczynowy musi być wówczas wcześniej prawidłowo wyleczony kanałowo (kontrola RTG). Ubytek kostny przepłukuje się Metronidazolem. W zależności od wskazań ubytek jest wypełniany gąbką kolagenową lub materiałem kościozastępczym. Błona
śluzowa zabezpieczana jest szwami, które należy zdjąć po 7-14 dniach.

Plastyka (zamknięcie) połączenia ustno-zatokowego
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym bądź jako element większego zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Polega na przecięciu błony śluzowej oraz takim podcięciu okostnej (tkanka pokrywająca kość), by wykonany płat wydłużył się. Zębodoły, przez które jama ustna kontaktuje się z zatoką, wypełniane są gąbką kolagenową, a zmobilizowany płat jest przyszywany do błony śluzowej podniebienia. Obowiązuje zakaz dmuchania przez nos, kichania, nurkowania i latania samolotem przez 10-14 dni. Obowiązkowe jest stosowanie kropli do nosa. Szwy należy zdjąć po 14 dniach.

Resekcja wierzchołków korzeni zęba
Najczęściej jako element większego zabiegu, np. wyłuszczenia torbieli. Polega na przecięciu błony śluzowej w rzucie torbieli, odsłonięciu kości i jej zniesieniu przy pomocy frezów. Poprzez otwór w kości wyłuszcza się torbiel, usytuowaną przy wierzchołku korzenia. Ząb musi być wcześniej wyleczony kanałowo (kontrola RTG), ponieważ część korzenia usuwa się wraz ze zmianą. Tak odcięty korzeń zęba zabezpiecza się materiałem do wstecznego wypełniania kanałów (MTA). Ubytek kostny zostaje przepłukany Metronidazolem lub antybiotykiem. W zależności od wskazań zostaje wypełniony gąbką kolagenową lub materiałem kościozastępczym. Błonę śluzową zaopatruje się szwami, które są zdejmowane po 7-14 dniach.

Zespolenie złamania kości twarzoczaszki
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym oraz miejscowym. Zakres zabiegu jest uzależniony od tego, jakie kości zostały złamane i w jaki sposób. Ustala się to na podstawie diagnostyki RTG oraz poprzez wykonanie CBCT (tomografia wiązki stożkowej). Operacja polega na dotarciu do miejsca złamania, odnalezieniu linii złamania, prawidłowym ustawieniu kości oraz ich połączeniu za pomocą płytek tytanowych i śrub kostnych. Jeżeli złamanie dotyczy szczęki lub żuchwy, przed zabiegiem na górny i dolny łuk zębowy zakłada się metalowe druty, na które, po zespoleniu kości, zakłada się unieruchomienie międzyszczękowe tzw. wyciąg. Po zabiegu obowiązuje dieta płynna.

Zabieg operacyjny wady szczękowej
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym oraz miejscowym. Pacjent wymaga leczenia ortodontycznego przed i po zabiegu. Operacja jest wykonywana, kiedy pacjent ma założony aparat stały na łuk zębowy górny i dolny.

a) zabieg na szczęce: polega na przecięciu błony śluzowej, odsłonięciu kości, odcięciu i odłamaniu jej od kości twarzoczaszki. Odłamana część zębodołowa wraz z zębami, zostaje usytuowana i przymocowana za pomocą 4 płytek tytanowych i 16 śrubek kostnych do części twarzowej czaszki w pozycji ustalonej przed operacją. Błona śluzowa jest zaopatrywana szwami, które zdejmuje się po 7-14 dniach. Po zabiegu obowiązuje zakaz dmuchania przez nos oraz konieczność stosowania kropli do nosa. Występuje również niedoczulica w obrębie unerwienia nerwu podoczodołowego. W trakcie zabiegu, jest przetaczana krew z autotransfuzji (krew własna pacjenta, którą wcześniej oddaje w Centrum Krwiodawstwa Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy)

b) zabieg na żuchwie: polega na przecięciu błony śluzowej, odsłonięciu kości w okolicach gałęzi żuchwy, przecięciu jej oraz ustawieniu w prawidłowej pozycji, zaplanowanej przed zabiegiem. Jeżeli zabieg ma na celu cofnięcie żuchwy odłamy kostne skraca się za pomocą wiertła. Jeżeli zabieg na ma celu wysunięcie żuchwy odłamy kostne wysuwa się, a odsłoniętą kość zabezpiecza się gąbką kolagenową. Odłamy kostne łączy się za pomocą 2 płytek tytanowych oraz 8 śrubek kostnych. Błonę śluzową zaopatruje się szwami. Występuje niedoczulica w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego przez 6 miesięcy – 1 rok.
Po zabiegu na szczęce i/lub na żuchwie pacjent nosi wyciąg międzyszczękowy, który jest zakładany na górnym i dolnym aparacie stałym. Wyciąg należy nosić przez co najmniej 4 tygodnie, w ciagu których obowiązuje dieta płynna (nie można otwierać ust). Również po 4-5 tygodniach w znieczuleniu miejscowym usuwa się śruby IMF. Po zabiegu bowiązują cotygodniowe wizyty w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz kontynuacjia leczenia ortodontycznego.

Plastyka skrzywienia przegrody nosowej
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym oraz we wcześniejszym przygotowaniu farmakologicznym (tzw. głupi Jaś). Polega na przecięciu błony śluzowej przegrody nosowej, odseparowaniu jej od części chrzęstnej oraz kostnej. Następnie za pomocą specjalnych kleszczy usuwa się fragmenty kostne krzywej przegrody nosowej. Chrząstka jest usytuowana w prawidłowym położeniu. Błona śluzowa zostaje zabezpieczona szwami, a do otworów nosowych włożone zostają tampony ze środkiem obkurczającym błonę śluzową. Tampony muszą pozostać w nosie przez ok. 24 godziny. Po tym czasie są wyjmowane, a szwy zostają zdjęte po 7 dniach.

Z dumą informujemy, iż nasz oddział szpitalny otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Informacje o rzeczniku praw pacjenta.
Rzecznik Praw Pacjenta: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Młynarska 46,
01 - 171 Warszawa
Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych:  800-190-590 
(pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
tel. 52 32-52-713, -959