Chirurgia ortognatyczna

O zabiegu

Jako JEDYNY ośrodek w województwie Kujawsko-Pomorskim wykonujemy zabiegi ortognatyczne.

Czym jest operacja ortognatyczna

Operacja ortognatyczna jest jedno lub dwuszczękową operacją przeprowadzaną w celu zmiany położenia szczęki i/lub żuchwy. W wyniku takiego zabiegu pacjent uzyskuje prawidłowy zgryz, a dzięki temu uzyskuje poprawę jakości żucia. Ponad to, szczęka i żuchwa są ustawione w prawidłowej pozycji względem siebie i podstawy czaszki. W wyniku tego pacjent zyskuje idealną harmonię twarzy. Efektem operacji są również zmiany w zakresie tkanek miękkich: bródki, podbródka, policzków, warg, nosa.
Dawniej zębowe i szkieletowe wady zgryzu leczone były tylko przez ortodontów tzw. kamuflaż ortodontyczny. Używano stałych jak i ruchomych aparatów ortodontycznych do wyrównania ułożenia zębów w łuku zębowym tak, aby uzyskać lepsze kontakty między zębami i poprawić funkcję żucia, ale nie zmieniać pozycji szczęki. Często w wyniku tego leczenia znacznemu pogorszeniu ulega profil twarzy.

Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie pacjenta do zabiegu ortognatycznego jest długie i wymaga dużego zaangażowania pacjenta.

Przeprowadzamy bardzo szczegółowy wywiad, czego pacjent oczekuje po kompleksowym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym. Zabieg chirurgiczny jest poprzedzony leczeniem ortodontycznym, podczas którego warunki zgryzowe i profil twarzy ulega znacznemu pogorszeniu(uwidocznienie wady). Pacjent jest kwalifikowany do operacji przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego. Po prawidłowym ustawieniu zębów, wykonaniu dokumentacji radiologicznej(zdjęcie pantomograficzne tzw „panorama” i cefalometryczne tzw. „boczne”)i modeli roboczych pacjent jest przygotowany do operacji.

http://www.youtube.com/watch?v=5EVCqdF8HIo

Zabieg operacyjny wady szczękowej jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym oraz miejscowym. Pacjent ma założony aparat stały na łuk zębowy górny i dolny. Czas trwania operacji wynosi od 2-5 godzin, w zależności od zakresu.

 1. zabieg na szczęce: polega na przecięciu błony śluzowej, odsłonięciu kości, odcięciu i odłamaniu jej od kości twarzoczaszki. Odłamana część zębodołowa wraz z zębami, zostaje usytuowana i przymocowana za pomocą mini-płytek tytanowych i śrub kostnych do części twarzowej czaszki w pozycji ustalonej przed operacją. Błona śluzowa jest zaopatrywana szwami, które zdejmuje się po 7-14 dniach. Po zabiegu obowiązuje zakaz dmuchania przez nos oraz konieczność stosowania kropli do nosa. Występuje również niedoczulica w obrębie unerwienia nerwu podoczodołowego. W trakcie zabiegu, jest przetaczana krew z autotransfuzji (krew własna pacjenta, którą wcześniej oddaje w Centrum Krwiodawstwa Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy)
 2. zabieg na żuchwie: polega na przecięciu błony śluzowej, odsłonięciu kości w okolicach gałęzi żuchwy, przecięciu jej oraz ustawieniu w prawidłowej pozycji, zaplanowanej przed zabiegiem. Jeżeli zabieg ma na celu cofnięcie żuchwy, odłamy kostne skraca się za pomocą wiertła. Jeżeli zabieg na ma celu wysunięcie żuchwy, odłamy kostne wysuwa się, a odsłoniętą kość zabezpiecza się gąbką kolagenową. Odłamy kostne łączy się za pomocą mini-płytek tytanowych oraz śrub kostnych. Błonę śluzową zaopatruje się szwami. Występuje niedoczulica w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego przez 6 miesięcy – 1 rok.

Po zabiegu na szczęce i/lub na żuchwie pacjent nosi wyciąg międzyszczękowy, który jest zakładany na górnym i dolnym aparacie stałym. Wyciąg należy nosić przez co najmniej 4 tygodnie, przez które obowiązuje dieta płynna(nie można otwierać ust). Również po 4-5 tygodniach wykręcane są śruby IMF w znieczuleniu miejscowym, które są wkręcane podczas zabiegu. Obowiązują cotygodniowe wizyty w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Po zabiegu pacjent wymaga kontynuacji leczenia ortodontycznego.

Wskazówki dla pacjenta

Rekonwalescencja po zabiegu wymaga kilkudniowego pobytu na naszym oddziale, dlatego zabierz ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy które sprawią, że poczujesz się u nas jak w domu. Wygodny dres, klapki, przybory higieniczne, ulubiona książka oraz laptop(zapewniemy dostęp sieci Wi-Fi) sprawią, że dyskomfort zostanie ograniczony do minimum.

Po operacji szczęka i żuchwa pozostają połączone wyciągiem międzyszczękowym przez okres 4 tygodni (brak możliwości otwierania ust) w wyniku czego odżywianie oraz higiena stają się trudniejsze. Na oddział zabierz ze sobą szeroką słomkę lub strzykawkę przez która będzie możliwe spożywanie płynnych posiłków. Przydatnym do higieny staje się irygator (urządzenie oczyszczające zęby za pomocą wody pod ciśnieniem) dlatego warto zabrać go ze sobą lub jeśli jeszcze go nie posiadasz, zaopatrzyć się w niego wcześniej bądź zakupić u nas.

Pobierz listę

Naszym celem jest zapewnienie Ci idealnej opieki zarówno przed zabiegiem jak i w trakcie pobytu w szpitalu. Wykwalifikowany zespól lekarzy i pielęgniarek zadba o profesjonalną opiekę i wsparcie.

Czego możesz się spodziewać po operacji

 • OBRZĘKI, narastające przez pierwsze 3 doby
 • siniaki
 • zaburzenia czucia w obrębie żuchwy i szczęki (powrót czucia po ok 6-12 miesiącach)
 • utrudnione odżywianie (zszynowane zęby)
 • utrudnione czynności higieniczne (m.in. mycie zębów, kąpiel, mycie włosów, golenie)
 • złe samopoczucie
 • utrudniona komunikacja (zszynowane zęby)
 • utrudnione oddychanie
 • długi okres rekonwalescencji i powrotu do pracy (1-3 miesięcy)
 • cotygodniowe wizyty kontrolne w Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej (po wyjściu ze szpitala)

Lista rzeczy do zabrania do szpitala

 • wyniki badań
 • zdjęcia RTG (panoramiczne i cefalometryczne)
 • aktualne modele diagnostyczne
 • piżama (najlepiej na zmianę druga)
 • dres
 • klapki
 • przybory higieniczne (szampon, mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zebów, irygator, szczotka do włosów)
 • ręcznik
 • szlafrok
 • słomka lub strzykawka 20 ml
 • okłady chłodzące (woreczki żelowe)
 • rzeczy osobiste np. książka i/lub laptop, ładowarka do telefonu
 • woda morska do nosa
 • wazelina kosmetyczna
 • chusteczki higieniczne

Kadra

Dr n. med. Paweł Białożyk

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi 
i Wojskowej Akademii Medycznej (1982 r.). W 1986 roku uzyskał specjalizację I st. w chirurgii stomatologicznej, a w 1990 II st. w chirurgii szczękowej. Doktorat (rozprawa pt. „Złożone przeszczepy preparatu hydroksyapatytu  i autogennego szpiku w leczeniu zaniku kości wyrostków zębodołowych szczęk”) w 1998 r. (CSK WAM, obecnie Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym MON w Warszawie).
Kursy doskonalące w zakresie stomatologii, implantologii, implantoprotetyki i chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Liechtenstein, USA). Implantologią i transplantologią stomatologiczną, regeneracją tkanek zajmuje się od 1995 r.
Autor i współautor licznych prac opublikowanych w piśmiennictwie fachowym i wygłoszonych na konferencjach naukowych. Wykładowca na kursach podyplomowych dla lekarzy stomatologów.
Certyfikat Lidera Umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej OSIS-EDI (2009 r.).
Od 1984 roku prywatna praktyka lekarska. W latach 1991-2002 r. ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Od 2005 roku ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Medyczno-Stomatologicznego NZOZ w Bydgoszczy (ośrodek szkoleniowy akredytowany przez OSIS-EDI), obecnie Centrum Medycznego Alfa-Med w Bydgoszczy.
Działacz Bydgoskiej Izby Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Członek Sekcji Polskiej Pierre Fauchard Academy i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS – Europejskiego Towarzystwa Implantologów EDI (OSIS-EDI)Wyróżniony godnością „Bene Meritus” PTS, Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Medalem Prezydenta Bydgoszczy. Odznaczony m.in. Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej. 

Lek. dent. Maksymilian Bojkowski

Specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Członek CMF AO Fundation. Szczególne zainteresowania w chirurgii szczękowo-twarzowej to chirurgia ortognatyczna. Z zakresu ortognatyki dr Bojkowski wykonuje zabiegi dwuszczękowe, BSSO, SERPE/MARPE. Przy cyfrowym planowaniu pacjenta do zabiegu Pan Doktor wykorzystuje program IPS Case designer firmy Martin.

Lek. dent. Marcin Kusz

W 2012 roku ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2015-2021 odbywał szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Toruniu.
Tytuł specjalisty uzyskał w kwietniu 2021r. Od 2015 r. na co dzień jest pracownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Toruniu, gdzie pełni stanowisko Starszego Asystenta.
Pasją dr Kusza jest chirurgia ortognatyczna. Cały czas poszerza on swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach.
Dr Marcin Kusz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz EACMFS (European Association for Cranio Maxillofacial Sugery)

Lek. dent. Grzegorz Szpyt

W 1997 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. W 2007r skończył specjalizację z chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Wojskowego instytutu Medycznego.
W Klinice Alfa-Med pracuje od 2006r. Pełni funkcję zastępcy ordynatora  oddziału Chirurgii szczękowo- Twarzowej oraz opiekuna specjalizacji.