Szpital bez bólu

Klinika Alfa-Med jest jedyną w Bydgoszczy prywatną klinika stomatologiczną, której przyznany został certyfikat „Szpital bez bólu”. Wyróżnione zostają nim oddziały zabiegowe i niezabiegowe spełniające standardy z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz przewlekłego.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby certyfikat mógł zostać przyznany, niezbędne jest spełnienie warunków, ściśle określonych przez założycieli programu, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Placówka pragnąca otrzymać certyfikat, zobowiązana jest do przeszkolenia personelu medycznego – zarówno lekarzy i specjalistów, jak i pielęgniarek, z zakresu uśmierzania, oceny i leczenia bólu pooperacyjnego oraz przewlekłego, w zależności od specyfiki oddziału oraz typu placówki. Klinika Alfa-Med. świadczy wsparcie m.in. z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej czy implantologii, w których odpowiednie podejście do pacjenta oraz zastosowanie metod uśmierzania dolegliwości występujących po zabiegu jest niezbędne dla zachowania komfortu pacjenta.

Szpitale i kliniki zobligowane są także do kontrolowania poziomu natężenia bólu u pacjentów oraz prowadzenia dokumentacji, w której zawarte będą informacje dotyczące metod niwelowania dolegliwości. Konieczne jest także informowanie pacjentów o stosowanych rozwiązaniach pozwalających ograniczać, a także przygotowywanie dokumentów, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków niepożądanych, które nastąpiły po zastosowaniu metody uśmierzającej.

Specjalistyczna pomoc i komfort pacjenta

Decyzja o przyznaniu certyfikatu wiąże się z kontrolą placówki oraz dokumentacji wskazującej m.in. stosowane metody w zakresie leczenia i uśmierzania dolegliwości. Dzięki temu, pacjenci korzystający z wsparcia tego typu oddziałów mają pewność, że pomoc personelu świadczona jest z uwzględnieniem ich dobra i komfortu.

Alfa-Med od 2015 roku aktywnie bierze udział w realizacji programu „Szpital bez bólu”, będąc jedyną kliniką stomatologiczną w Bydgoszczy wyróżnioną wspomnianym certyfikatem. Dzięki temu, może świadczyć pacjentom wsparcie i specjalistyczną pomoc, dbając o komfort pacjenta.

https://szpitalbezbolu.pl/lista-szpitali/