Informacja o zakończeniu projektu

W związku z zakończeniem przez naszą Klinikę realizacji projektu
pt. _Prace B+R w zakresie innowacyjnych przymiarów
implantologicznych, zapraszamy do skorzystania z oferty nowoczesnych
usług stomatologicznych wspieranych technologiami druku 3D.

Indywidualnym Pacjentom oferujemy usługę implantologiczną z
zastosowaniem personalizowanych szablonów. Natomiast Specjalistom
Protetykom oferujemy podjęcie współpracy w zakresie wytwarzania
modeli uzębienia oraz personalizowanych szablonów
implantologicznych.

Koszty usługi ustalane są indywidualne.

Nowoczesna usługa stomatologiczna jest wynikiem realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu grantowego pn. „Fundusz Badań i
Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji
Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie
inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.